top of page

L’objectiu és prevenir conductes de risc en l’àmbit de la salut i fomentar la igualtat d’oportunitats entre els i les joves. 
S’han introduït noves temàtiques com la higiene bucal, la importància de la ciència, la menstruació o l’alimentació des d’una altra perspectiva. 
Es continuen treballant temes com el consum de substàncies i pantalles, la salut mental, el bullying, la sexualitat i la violència masclista i fòbies LGTBI+.

programasalut.jpg

El Programa d’activitats en matèria de salut i igualtat per escoles i instituts de Cambrils engega el curs 2023-24 amb activitats formatives que aborden temes com la higiene bucodental, la menstruació i els canvis de pubertat que afecten tant a nois com a noies, i la importància de menjar d’una forma sostenible i saludable, l’autoestima i les relacions personals, l'empatia i pensament positiu i el bullying.  
 

El programa, coordinat pel Departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Cambrils, compta amb la participació de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat amb el seu Programa Salut i Escola. L’objectiu de les activitats programades és potenciar les habilitats socials dels infants i adolescents en l’àmbit educatiu per prevenir conductes de risc en l’àmbit de la salut i fomentar la igualtat d’oportunitats entre els i les joves.  
 

Les propostes formatives recollides en aquest programa municipal són fruit dels continguts treballats dins els eixos fonamentals d’actuació del Programa de Salut i Escola dels departaments d’Educació i Salut Pública de la Generalitat i els Ajuntaments, que són la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues legals i il·legals i els trastorns de la conducta alimentària, que s’han adaptat a les necessitats detectades als centres i recollides al Pla Local de Salut de Cambrils 2021-2025. 
 

Aquest curs el programa conté propostes que busquen continuar fomentant l’alimentació saludable; la higiene personal; els bons hàbits que potencien el no malbaratament d’aliments; la prevenció de malalties com el càncer de pell i la importància de la investigació; la prevenció del consum i addicció a l’alcohol, al tabac, haixix altres substàncies, així com a les fórmules del consum mitjançant pipes d’aigua i vapors; la prevenció contra les addicions a les xarxes socials, i la importància del canvi climàtic i la seva incidència en la nostra salut. 
La salut mental i el bullying: temes que s’han de continuar  treballant 

 

Per una banda, es considera important continuar treballant en àmbits com són l’autoestima i l’autoconeixement i com impacten les emocions que es generen en el dia a dia del jovent. Per l’altra, es reforça l’educació amb l’objectiu de combatre l’assetjament escolar exercitant l’empatia, coneixent els rols presents en una situació de bullying per detectar aquestes situacions i tenint eines per saber actuar. A més, el programa també incideix en activitats dirigides a treballar eines que potenciïn aspectes positius de la sexualitat, l’afectivitat, l’autoestima i la imatge corporal  i el seu impacte en la salut mental. 
Una altra aposta que es repeteix en l’oferta d’enguany són les activitats per trencar estereotips de gènere, evitar conductes sexistes, identificar i evitar relacions no saludables, violències masclistes i situacions de LGBTIfòbia. Aquestes activitats potencien aspectes tant importants com la promoció efectiva de la igualtat, la llibertat, el respecte i la confiança mútua per trencar amb els rols i estereotips patriarcals que sustenten les desigualtats i les violències masclistes i LGBTIfòbiques. En aquest cas, les sessions es realitzaran en format de conta contes per l’alumnat de 2n i 3r de primària i en format de teatre participatiu per a l’alumnat de 2n i 3r d’ESO. 
 
Programa de salut i escola 
 
Cal destacar les activitats formatives que duen a terme professionals de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat. Enguany l’oferta s’amplia amb tallers dirigits a diferents grups d’edats per tal de potenciar el raspall de dents, l’adaptació d’una activitat sobre hàbits alimentaris per menjar d’una manera més sostenible, i la incorporació del taller “La meva regla, les meves regles” dirigit a nois i noies de 3r de la ESO. L’objectiu d’aquest últim taller és aprofundir en el coneixement del cicle menstrual i altres canvis que tenen lloc durant la pubertat, els canvis en el cos i en els genitals; desconstruir els mites i tabús encara vigents sobre la menstruació, i conèixer els productes menstruals reutilitzables: calces, compreses i copes menstruals, i els seus beneficis mediambientals. 

bottom of page