top of page

L’actuació solucionarà una reivindicació històrica del barri de la Llosa i millorarà la connexió amb els barris de Ponent. La nova via comptarà amb voreres més amples, que tindran continuïtat en els encreuaments per millorar l’accessibilitat i prioritzar els vianants.

image_large (2).jpeg

L’Ajuntament de Cambrils ha redactat el projecte de remodelació integral del carrer Orquídies, que farà efectiva la renovació total dels paviments i els serveis urbans, l’ampliació i continuïtat de les voreres, la supressió de barreres arquitectòniques i el soterrament de les xarxes d’electricitat i telecomunicacions.

El regidor d’Obra Pública, Enric Daza, ha afirmat que aquesta actuació que afecta a gairebé un quilòmetre de carrer “millorarà molt la connexió amb els barris de Ponent i dignificarà una via malmesa i amb greus problemes d’accessibilitat per les persones amb mobilitat reduïda”.

Enric Daza també ha destacat que la nova via donarà prioritat als vianants, tindrà elements per pacificar el trànsit en els encreuaments amb els carrers perpendiculars i inclourà una zona verda, en la línia de les recomanacions de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les normatives d’implantació de zones de baixes emissions.

“El projecte del carrer Orquídies és una inversió imprescindible que ha estat reivindicada pel veïnat del barri de la Llosa des de finals del segle passat. Per això, després d’impulsar les obres de la Rambla Jaume I, l’avinguda de l’Esport i l’adequació de l’entorn de l’estació vella, ara la prioritat del govern és engegar aquest quart gran projecte de ciutat”, ha manifestat el regidor.

La remodelació del carrer i dels serveis implicarà l’enderroc complet dels paviments de vorera i calçada existents. Actualment, el carrer Orquídies, de 922 metres de llargada, disposa de seccions i amplades de vorera i calçada variables, a més de petits desnivells. En algunes zones, com ara entre el carrer José Sucre i el carrer Sant Jaume, diversos arbres en escocells ocupen parcialment la vorera dificultat l’accessibilitat. A més, en altres punts de la vorera hi ha instal·lats pals de fusta de xarxes elèctriques i telefòniques aèries que redueixen considerablement el pas, sobretot en els trams més estrets.

Voreres més amples i contínues, zona verda i línies soterrades.

El projecte preveu donar a la calçada una amplada constant de 6 metres, destinar l’espai restant entre façanes a l’ús per a vianants i crear zones d’aparcament sobre la plataforma de la vorera en els trams més amples. A més, hi haurà una nova zona verda davant del càmping, entre el camí de la Llosa i el carrer Simon Bolívar.

Per tal de millorar l’accessibilitat dels vianants, les noves voreres arribaran als dos metres d’amplada en la major part dels trams i tindran continuïtat en els encreuaments amb gairebé tots els carrers perpendiculars. Això significa que els vehicles que vulguin accedir al carrer Orquídies hauran de passar per damunt d’un ressalt, que garantirà la conducció prudent per aquesta zona.

Pel que fa als serveis, s’aprofitarà part de la xarxa de clavegueram i es renovarà totalment l’enllumenat i les xarxes d’aigua potable, electricitat i telefonia. En el cas del clavegueram es prolongarà la xarxa pluvial existent i se substituiran alguns col·lectors residuals i pluvials, mentre que en el cas de l’aigua potable, la xarxa se substituirà integralment amb noves canonades de polietilè i la col·locació de nous hidrants i valvuleria associada. En relació a l’electricitat i la telefonia, se soterraran per complet les línies que actualment discorren en aeri per millorar les condicions d’accessibilitat, estètiques i funcionals en l’àmbit d’actuació.

Per altra banda, el nou enllumenat tindrà una disposició unilateral en algunes zones i bilateral en altres, en funció de l’amplada del carrer i els valors lumínics de disseny. Les llumeneres seran amb tecnologia LED de diferents potències i estaran col·locades en columnes d’entre 5 i 7 metres d’alçada.


Una altra actuació relacionada amb aquest servei és la instal·lació d’un nou armari d’enllumenat per substituir l’actual quadre situat a la cruïlla del carrer Simon Bolívar, que amb la nova distribució quedaria al mig de la vorera.

El pressupost d’execució material és de 2.065.933 d’euros i no s’aplicaran contribucions especials perquè es considera una obra d’interès general.

bottom of page