top of page

Les sol·licituds es poden presentar del 29 de setembre al 31 d’octubre per obres executades i finalitzades durant l’any 2022. Les actuacions subvencionables són la rehabilitació de façanes, la conservació de l’estructura, i millora de l’eficiència energètica, entre altres.

image_large (3).jpeg

L’Ajuntament de Cambrils ha obert una nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i edificis del municipi dins de la campanya “Cambrils + bonica”. Les sol·licituds es poden presentar des d’avui dijous 29 de setembre fins al 31 d’octubre a través de la seu electrònica: https://seu.cambrils.cat.

Les bases i el formulari de la sol·licitud es poden descarregar a través de l’enllaç https://www.cambrils.cat/ca/serveis/urbanisme/informacio-publica-d-urbanisme.

Poden optar als ajuts les persones que hagin realitzat actuacions d’adequació, rehabilitació, manteniment, conservació i millora de l’eficiència energètica durant l’any 2022 que hagin obtingut llicència d’obres i/o hagin presentat la comunicació prèvia d’obres l’any 2021 o l’any 2022.

Les actuacions subvencionables són la rehabilitació total de façanes o mitgeres entre edificacions consolidades, les obres per garantir l’estabilitat estructural o de la coberta, els treballs per dotar els immobles de les condicions mínimes d’habitabilitat, l’adequació de les instal·lacions d’aigua, gas canalitzat electricitat o sanejament, les millores per facilitar l’accés o la mobilitat interior de l’habitatge, i les actuacions per augmentar l’eficiència energètica dels edificis.

Les ajudes, amb un pressupost de 35.000 euros, s’han convocat en règim de concurrència competitiva i finançaran entre el 25% i el 60% del cost de l’obra amb un import màxim d’entre 500 i 3.600 euros segons el tipus d’actuació.

El regidor d’Urbanisme, Enric Daza, ha recordat que l’any passat aquestes ajudes es van ampliar a tot el municipi i ha afirmat que la nova convocatòria contribuirà a millorar la qualitat de vida de les persones, augmentar l’oferta de lloguer amb la recuperació d’edificis deteriorats que ara no compleixen les condicions d’habitabilitat, i millorar la imatge turística i comercial del municipi més enllà de l’skyline del port.

Per obtenir més informació i assessorament, les persones interessades es poden adreçar al Departament d’Urbanisme a través del correu urb@cambrils.cat o bé per telèfon al 977 794 579 (OAC) o al 977 794 567 (Urbanisme).

TIPUS I QUANTIA DE LES AJUDES

 

Façanes i mitgeres

 

Les ajudes per a la rehabilitació total de façanes o mitgeres entre edificacions consolidades s’adrecen a immobles amb una antiguitat mínima de 30 anys que no hagin estat rehabilitats substancialment en els darrers 15 anys. En aquest àmbit s’hi inclouen conceptes com pintar, arrebossar, repicar, morter monocapa, color i altres acabats que permeti la normativa urbanística segons la zona. La subvenció consistirà en una quantitat fins al 60% del cost de l’obra, amb un màxim de 2.500 euros.

 

 

Estructura i cobertes

Es tracta d’obres per assegurar la conservació en condicions de la integritat de l’edifici, ja sigui per mitjà d’actuacions que garanteixin l’estabilitat estructural de l’immoble o per assegurar l’estanquitat de la coberta, sense alterar la volumetria de l’edifici. La subvenció finançarà fins al 40% del cost de l’obra, amb un màxim de 2.500 euros.

 

Habitabilitat

Aquest àmbit agrupa les actuacions per dotar els habitatges de les condicions

mínimes d’habitabilitat d’acord amb la normativa vigent. La subvenció cobrirà fins al 25% del cost de l’obra, amb un màxim de 2.750 euros.

 

Instal·lacions

Podran optar a les subvencions les actuacions destinades a l’adequació de les instal·lacions existents d’aigua, gas canalitzat, electricitat o sanejament a la normativa vigent al respecte. Les ajudes diferencien entre actuacions en instal·lacions individuals i comunitàries. En el cas d’instal·lacions individuals, la subvenció serà del 25% del cost de l’obra amb un màxim de 500 euros, i en el cas d’instal·lacions comunitàries serà de fins al 40% amb un màxim de 1.300 euros. Les instal·lacions de plaques fotovoltaiques queden excloses d’aquestes subvencions, ja que estan bonificades en l’Ordenança Fiscal 1a a efectes de l’IBI i a l’Ordenança Fiscal 5a a efectes de l’ICIO.

 

Accés i Mobilitat

Aquesta tipologia d’ajudes engloba totes les obres adreçades a millorar les condicions d’accés o mobilitat a l’habitatge, a través de la incorporació d’ascensors, construcció de rampes, adaptació de portes i accessos i altres obres d’anàloga finalitat. L’import de la subvenció serà de fins al 40 % del cost de l’obra, amb un màxim de 3.600 euros.

 

Millora de l’eficiència energètica de l’edifici

Les ajudes es destinen a les obres per millorar les condicions energètiques de l’edifici, o habitatges, mitjançant la incorporació d’aïllaments tèrmics i de finestres i tancaments més eficients. Les ajudes diferencien entre actuacions en actuacions individuals i comunitàries. En el cas d’actuacions individuals, la subvenció arribarà fins al 25 % del cost de l’obra amb un màxim de 500, i en el cas d’actuacions comunitàries, la quantitat s’elevarà fins al 40% amb un màxim de 1.500 euros.

bottom of page