top of page

L’Ajuntament de Cambrils atorga ajuts per a la rehabilitació d’habitatges a 10 comunitats veïnals

La nova convocatòria “Cambrils més bonica” ha subvencionat obres de rehabilitació de façanes, adequació d’instal·lacions i millora d’accessibilitat

façana.jpg

El Departament d’Urbanisme de Ajuntament de Cambrils ha atorgat ajuts per a la rehabilitació d’habitatges a 10 comunitats veïnals que han realitzat obres de rehabilitació de façanes i mitgeres, d’adequació de les instal·lacions existents d’aigua, gas canalitzat, electricitat o sanejament, i de millora de les condicions d’accés o mobilitat.  
 
L’import de les subvencions concedides en aquesta nova convocatòria de la campanya “Cambrils més bonica” suma un total de 14.267,84 euros, que s’abonaran a les entitats beneficiàries una vegada hagin justificat les despeses, tal com es disposa a les bases reguladores.  
 
D’altra banda, s’han denegat 27 sol·licituds que no complien els requisits establerts, majoritàriament perquè no eren edificis d’una antiguitat mínima de 30 anys. Altres motius de denegació han estat no disposar de llicència d’obres atorgada dins el termini de la convocatòria o bé haver sol·licitat els ajuts per obres que no formaven part dels treballs subvencionables.  
 
El regidor d’Urbanisme, Enric Daza, ha explicat que l’objectiu de les subvencions és ajudar als propietaris i propietàries d’edificacions antigues de tot Cambrils per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen, augmentar l’oferta d’habitatges i dignificar la imatge turística i comercial del municipi.

bottom of page