top of page

Cambrils entra en fase d'alerta per la sequera

Totes les poblacions que s’abasteixen del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) hauran de limitar el consum d’aigua

ban alerta sequera.jpg
Chica de Agua Potable

El Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana ha acordat declarar l’estat d’alerta per sequera hidrològica de la unitat d’explotació Consorci Aigües Tarragona (CAT), de la qual forma part el municipi de Cambrils.

L’Ajuntament de Cambrils i Comaigua, que ja havien pres mesures des de finals de l’any passat per la situació de prealerta, intensificaran les campanyes i impulsaran noves accions d’estalvi d’aigua i conscienciació de la ciutadania i del sector empresarial, a més d’aplicar restriccions en tots els usos municipals per complir els objectius que marca el decret de la Generalitat.

La nova fase suposarà reduir l’aigua pels diferents consums amb un volum màxim per habitant i dia que no pot superar els 250 litres de mitjana, incloent les activitats econòmiques i comercials.

Algunes de les mesures decretades per aconseguir-ho són limitacions en l’ompliment de piscines (no es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l'aigua), el reg de jardins públics o privats (només es pot regar dos dies a la setmana i cal fer-ho en l’horari de menor insolació), o la neteja de carrers (es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua i els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable).

Entre altres accions, el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament es reunirà demà dimecres amb l'empresariat per explicar les mesures i engegar conjuntament una campanya dirigida a turisme. A més, Comaigua inclourà informació sobre l'estat d'alerta i els consells d'estalvi en la propera factura i l’Ajuntament publicarà un Ban d'Alcaldia per informar la ciutadania.

El passat novembre, l’Ajuntament de Cambrils ja va decidir tancar les fonts ornamentals i prioritzar la neteja viària amb aigua de pou. Precisament, durant aquest mes de maig s’han habilitat tres nous punts de càrrega d’aigua no potable (a l’avinguda de les Flors, l’avinguda del Sol i a la zona de la carpa esportiva). D’altra banda, el passat abril va engegar una nova campanya per promoure l’estalvi i el consum responsable en el marc projecte “Cambrils, Qualitat Ambiental”

En la mateixa línia, Comaigua  porta a terme la campanya “No et quedis sec. Tanca l’aixeta”, que consisteix en l’oferiment de 2.000 mecanismes airejadors per a les aixetes de les llars, la divulgació de consells d’estalvi al web de Comaigua i en mitjans de comunicació, i la cessió d’una exposició itinerant amb el nom “Operació Aigua”, entre altres accions de sensibilització.

Mesures decretades a aplicar segons el Pla Especial d’Actuació en situación d’alerta per sequera hidrológica

 

REG (públic i privat)

El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.

Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

FONTS, LLACS I ALTRES ELEMENTS D’ÚS ESTÈTIC

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte els llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment; també es pot valorar el trasllat de la vida aquàtica afectada a d’altres entorns que n'assegurin la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

 

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

PISCINES

 

Es poden reomplir parcialment totes les piscines (públiques o privades, d’accés col·lectiu o individual) sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

 

No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l'aigua.

Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.  En centres educatius, es pot fer ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 

NETEJA DE VEHICLES

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.

 

Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

 

GRANGES

L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

bottom of page