top of page

El Museu d'Història de Cambrils presentarà el 15 de setembre el seu pla estratègic al centre cultural

El museòleg i historiador de l'art Damià Amorós, que ha redactat el document, donarà a conèixer la missió, objectius, reptes i accions de futur

image_large.jpeg

El Museu d’Història de Cambrils presentarà el seu primer Pla Estratègic el proper dijous 15 de setembre a les 19:30 hores al Centre Cultural de Cambrils. La presentació anirà a càrrec del museòleg i historiador de l’art Damià Amorós i Albareda, que ha redactat el document, i comptarà amb la participació de l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i la cap del Servei de Museus de la Generalitat, Magda Gassó.

Damià Amorós explicarà com els plans estratègics són els documents on s'estableixen de forma clara els objectius del museu, que es poden assolir de diferents maneres en funció de l'equipament, del context, dels recursos i de les necessitats de cada moment. A la vegada, donarà a conèixer per primera vegada la missió, objectius, reptes i accions de futur del Museu d'Història de Cambrils a mitjà i llarg termini.

La feina realitzada va en sintonia al que es fixa a l'actual Pla de Museus de Catalunya, on s'especifica que tots els museus, ja siguin grans o petits i cadascun amb les seves característiques, haurien de disposar d’un pla estratègic que estableixi la seva raó de ser i esdevingui el punt de partida o guió per a la presa de decisions i per al desenvolupament de les futures accions de les diferents àrees de treball.

Els treballs d'aquest important document de planificació es van iniciar a l'any 2021 com un dels aspectes inclosos al vigent Pla d’Acció Municipal. Contractats els treballs i engegada la primera fase de recollida d’informació i diagnosi, el Museu d'Història de Cambrils va aconseguir de la Generalitat de Catalunya una subvenció específica de 3.541 euros per finançar part d’aquests treballs, que han tingut un cost total de 7.000 euros.

L’elaboració del pla es va dividir en una primera fase d'entrevistes a una quarantena de persones relacionades amb el museu, l'educació, el turisme o la gestió del patrimoni de Cambrils, i una segona fase de redacció pròpiament dita. Finalment, el passat dia 23 de juny el Consell Rector del Museu d’Història de Cambrils va aprovar el Pla Estratègic per unanimitat dels presents.

bottom of page